Teas spol. s r. o. Zlín, vytváříme software pro váš automobilový svět

Tento program je určen jak pro profesionální autopůjčovny, tak i pro autoservisy, eventuelně autobazary, kteří půjčují vozy jen výjimečně, případně sledují jen provoz náhradních vozidel. Obě skupiny v programu najdou vše, co pro evidenci zapůjčených vozů potřebují.

AutoPůjčovna

Ceník Objednávka stáhnout demo | 24,5 MB

Základní evidence v programu rozděluje vozy do několika skupin (tříd), podle kategorie vozidel. Každá z těchto skupin může obsahovat jiné sazby zohledňované v podmínkách konkrétní zápůjčky vozidla. Takto lze vytvořit kombinace různých skupin ceníků.

Výhodou pro větší autopůjčovny je možnost průběžné fakturace na dlouhodobé nájmy. Potřebné je i grafické zobrazení nájmů a rezervací, což umožňuje rychlý a spolehlivý přehled o stavu vozového parku. Program obsahuje také funkci odmítnutí, která se zaznamenává v případě, kdy není možno klienta uspokojit z důvodu nedostatku vozů, což pak umožňuje majiteli zhodnotit, zda je vozový park dostačující.

V analýzách programu může uživatel získat základní přehled o chodu autopůjčovny. V hlavních výstupech jsou obsaženy údaje o rezervovaných vozech, odmítnutý vozidlech, počtech půjčených vozů, procento vytížení provozovny atd.. Program splňuje kritéria systému Mazda rent.

nová Autopůjčovna pro prostředí Java

Základní charakteristika programu

 • Evidence vozidel s technickými údaji
 • Třídy vozidel podle zápůjčních sazeb
 • Plánování zápůjček s grafickým kalendářem rezervací, zápůjček a vozů k dispozicí
 • Srozumitelné vyplňování údajů pro jednotlivé položky faktury bez nutnosti znalosti začlenění do daňových sazeb
 • Přebírání adres zákazníků z evidence programu Autoservis
 • Ekonomické vyhodnocení provozu jednotlivých vozidel
 • Možnost vystavit fakturu v €
 • Vedení administrativy autopůjčovny v elektronické podobě
 • Rozdělení vozů do skupin a vytvoření různých skupin ceníků
 • Hledání buď podle vozu, nebo podle libovolné řady znaků v celé větě o zápůjčce
 • Grafický přehled o stavu vozového parku, vytížení, oprav, příjmů a statistiky
 • Možnost nastavení hlídání prohlídky vozu STK, nebo počtu km při spuštění programu
 • Funkci odmítnutí (výhoda při zhodnocení, zda je vozový park dostačující)
 • Možnost grafického popisu stavu karosérie a nebo přiřazení foto
 • Pokladní kniha

Obrázky z programu

screenshots autopujcovna 1screenshots autopujcovna 2screenshots autopujcovna 3screenshots autopujcovna 4screenshots autopujcovna 5
screenshots autopujcovna 6    

nová Autopůjčovna pro prostředí Java

Demoverze programu je k dispozici na vyžádání zde.

Zápůjčky

 • Zobrazuje vozový park se stavem vozů k aktuálnímu datu a času
 • Použitím tlačítka seznam se zobrazí historie zápůjček pro vozidlo, které je označeno kurzorem
 • Dvojklikem levého tlačítka myši na barevný záznam, se zobrazí formulář s kartou zápůjčky
 • Pomocí funkčních tlačítek ve spodní části formuláře je umožněno rychlé zobrazení vozů s konkrétním stavem, k aktuálnímu datu
 • Stav vozu je rozlišen podbarvením řádku

Vytíženost vozu

 • Po otevření formuláře je časová osa nastavena od aktuálního systémového data
 • V levé části formuláře je zobrazen seznam aktivních vozů a jejich zařazení do příslušné cenové skupiny
 • Filtr v záhlaví umožňuje vyhledat vůz dle RZ, nebo omezit výběr na určitou cenovou skupinu vozů, na vozy zařazeného do určitého střediska a vozy jen volné
 • Stav vozu je rozlišen podbarvením řádku v časové ose
 • Formulář umožňuje stejné operace jako seznam zápůjček

Rezervace/zápůjčka

 • Formulář zápůjčky poskytuje informace o rezervaci, zápůjčce, zákazníku, vozidle, vystavených dokladech
 • Aplikace umožňuje přejít plynule z rezervace do zápůjčky
 • Předmětem zápůjčky kromě vozu může být i příslušenství nastavené v číselníku
 • K tisku je nabízena Smlouva o zápůjčce a předávací protokol
 • Do systému lze nastavit pro tisk vlastní provedení smlouvy ve formátu DOCX až na úroveň ceníkové skupiny
 • Umožňuje zapsat zálohu a kauci na zápůjčku
 • Z formuláře otevřené zápůjčky je prováděna průběžná fakturace
 • Z formuláře ukončené zápůjčky je vystavován opravný daňový doklad

Ukončení zápůjčky

 • Při tvorbě faktury kontroluje počet zapůjčených dní vůči ceníkovým sazbám a umožní okamžitou změnu na adekvátní sazbu
 • Ukončením zápůjčky vznikne dle typu úhrady a nastavení systému daňový doklad, nebo jen vyúčtování do příslušné účetní evidence
screenshots autopujcovna 1screenshots autopujcovna 2screenshots autopujcovna 3screenshots autopujcovna 4screenshots autopujcovna 5
TEAS spol. s r.o.
tř. T.Bati 299
763 02 Zlín
tel.: +420 577 601 503
Teas Slovakia spol. s r.o.
Pod Juhom 6477
911 01 Trenčín
tel.: +421 326 423 100
 • Česky
 • Slovensky
© 1993 - 2019 Teas spol. s r. o. Zlín.
IČ: 48906565