Teas spol. s r. o. Zlín, vytváříme software pro váš automobilový svět

Program Autoservis slouží přijímacím technikům, skladníkům, ale v neposlední řadě také majitelům firem a ekonomům, neboť jim může poskytnout důležité informace nejen o okamžitém stavu provozu, ale také o dalších vývojových tendencích. Systém je navržen tak, aby jeho jednotlivé části bylo možné přizpůsobovat potřebám jednotlivých automobilových značek. Disponuje aplikací, umožňující příjem zakázky do autoservisu přes zařízení typu tablet, nebo chytrý telefon. Parametrickým a uživatelským nastavením je možné program nastavit a přiblížit nárokům jednotlivých uživatelů.

AutoServis

Ceník Školení

Zakázková část

V posledních letech se vývoj zaměřil na podporu komunikačních rozhraní a propojení s ostatními systémy. Díky tomu program nabízí uživatelům přidanou hodnotu, kde kromě tradičního vystavování a evidování zakázek uživatel získá informace z jiných systémů, což přináší zpřesnění evidence a vyšší efektivitu práce.

Při vkládání a ověřování údajů o zákazníkovi systém využívá napojení na obchodní a živnostenský registr, kde po zapsání IČ můžete základní informace z rejstříku přenést k nově založené firmě. Dalším nástrojem je zjišťování informace o bonitě subjektu. Prověřování firem v insolvenčním rejstříku provozovaný informačním systémem veřejné správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR. Data o prověření jsou v Carisu aktualizována 1x denně. Při zadávání vozidla do evidence stačí zadat pouze VIN. Všechny další údaje doplní služba společnosti Cebia, kterou systém Caris jednoduše „zavolá“. Přijímací technik hned vidí, jestli se při zadávání VIN nespletl a zároveň k základním údajům o vozidle nemusí nic dalšího doplňovat. K tomu získá i skutečný rok výroby. Jako bonus VIN kód lze automaticky prověřit v databázi odcizených vozů Ministerstva vnitra ČR.

Tvorba zakázky vychází z typového rozdělení zakázek na běžné, garanční, reklamační, režijní apod. Toto rozdělení je uživatelsky nastavitelné. Při pořizování nové zakázky je možné v případě potřeby kdykoliv později vytvářet další zakázky odvozené (např. z běžné zakázky odvodit garanční), a to i včetně přesunu materiálu a pracovních úkonů. Jakmile je pořízen zakázkový list, automatizuje se další oběh dokladů v závislosti na začlenění opravy do vybrané zakázkové řady, kdy při zpracovávání zakázky systém automaticky přiděluje hodinové sazby, preferované ceny ND, velikosti slev, servisní prohlídky, příslušnou daňovou sazbu apod. Z evidence vozů a zákazníků lze zpětně sestavit historii návštěv zákazníka či vozu. U jednotlivých návštěv je možné zpětně dohledávat technické a ekonomické údaje týkající opravy vozu.

Výkony mechaniků jsou definovány výkaznictvím pracovních úkonů z časových norem. Pro přesnou evidenci času práce mechaniků je možno využít programu pro automatické sledování skutečně odpracovaného času mechaniků Identifikace a docházka.

Skladové hospodářství

Nabízí uživateli možnost rozdělení skladu ND na účty (skupiny a podskupiny), případně práci ve víceskladovém systému. Tímto způsobem si uživatel může velmi snadno od sebe separovat díly jednotlivých značek, druhu apod. Každá skladová položka rozlišuje několik typů cen (nákupní, garanční, servisní, prodejní). Barevné rozdělení položek podle limitních množství dává okamžitý přehled o aktuálním stavu skladových zásob. K další optimalizaci přispívá sledování obrátkovosti každého náhradního dílu. Důslednost vedení skladového hospodářství završuje systém inventur (denní, měsíční, ...., a to v nákupních cenách, prodejních cenách, rabatu), který spolehlivě odhalí případné nesrovnalosti a nedůslednosti ve vedení skladové evidence. Výdej materiálu je pořizován vždy adresně na konkrétní zakázku a mechanika. Program zná možnost maloobchodního i velkoobchodního prodeje ND.

Součástí programu je i systém rezervací a objednávek ND, který zbaví uživatele další zbytečné papírové evidence. Tento systém zabezpečuje možnost adresné rezervace ND nebo naopak v případě nedostatku objednání dílu na konkrétní zakázku s návazností na jeho následnou rezervaci. Systém objednávek je koncepčně připraven pro elektronické objednávání ND vůči několika dodavatelským subjektům.

Propojení programu s internetovým skladem náhradních dílů Burza ND, se sami můžete stát jak prodávajícími, tak i kupujícími. Získáte možnost nabídky neefektivních dílů (ležáků) širokému poli případných zájemců. Naopak i díly, které potřebujete na opravu, můžete najít v nabídce tohoto obchodu i za výhodnou cenu.

Další velmi užitečnou funkcí je systém náhrad propracovaný do grafické podoby takovým způsobem, že bezproblémově zvládá rozpady položek nebo vnoření náhrad bez omezení délky náhradového řetězce. V návaznosti na skladové logistické funkce se náhradový systém snaží uživateli nabízet logicky buď nejstarší nebo naopak nejmladší skladovou položku.

Výstup z programu

Podrobné informace o chodu servisu program nabízí ve výstupech. Z pořízených dat je možné sestavovat vyhodnocení zahrnující realizované výkony na zakázkách, prodeji ND, mzdy mechaniků, rozpracovanost, DPH... Ekonomická vyhodnocení a účetní sestavy jsou k dispozici ve formě tabulek a grafů exportovatelných do aplikace Microsoft EXCEL. Výstupy si může obsluha předem nastavit a uložit do předvoleb, což v konečném důsledku šetří účetním a manažerům čas a majiteli peníze.

Doplňkové programy

Akce

Program rozšiřuje možnosti systému o automatické kontroly vozidel s upozorněním na určitou skutečnost, která je vázána na návštěvu vozidla v servise. Výstup programu jsou tisky adres vybraných zákazníků na štítky nebo dopisní obálky, výběry okruhu zákazníků a upozornění přijímacího technika na danou akci v zakázkové části servisního systému.

Servisní prohlídky

V programu Servisní prohlídky si uživatel může nadefinovat servisní úkony vázané na určitý počet kilometrů nebo typ vozu. V návaznosti na sklad systém disponuje možností automatické rezervace a objednávky materiálu. V pracovních úkonech program dokáže vykázat pracovní operace související s danou prohlídkou.

Čárové kódy

Systém výdeje a příjmu ND lze na přání rozšířit o tisk čárových kódů. Program tiskne čárové kódy na štítky nebo speciální termotiskárny.

Zaúčtování systému AutoServis

Zájemci o přímé zaúčtování do účetnictví mohou sáhnout po možnosti dávkového přenosu dat do ekonomických software.

Obrázky z programu

screenshots 3screenshots 4screenshots 5screenshots 1screenshots 2
TEAS spol. s r. o.
Platnéřská 88/9
110 00 Praha 1 - Staré Město
Provozovna: tř. T. Bati 299
763 02 Zlín
tel.: +420 577 601 503
Teas Slovakia spol. s r.o.
Pod Juhom 6477
911 01 Trenčín
tel.: +421 326 423 100
  • Česky
  • Slovensky
© 1993 - 2023 Teas spol. s r. o.
IČ: 48906565